Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và sử dụng khóa điện tử Hafele EL7700 – TCS

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và sử dụng khóa điện tử Hafele EL7700 – TCS

Cài đặt các tính năng mở khóa vân tay Hafele EL7700

Cách đăng ký mật khẩu người dùng cho khóa Hafele EL7700

Mật khẩu mặc định của khóa là “1234”. Bạn cần thay đổi mã số này sau khi lắp đặt. Cách cài đặt mật mã cho khóa điện tử Hafele EL7700-TCS như sau (Giữ cửa trong trạng thái mở trong quá trình cài đặt):

 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn nút Input để tiến hành cài đặt
 • Bước 2: Nhập Mật khẩu mới mà Bạn muốn đăng ký (độ dài từ 3 đến 19 ký tự)
 • Bước 3: Bấm Phím * trên bàn phím số để kết thúc

Khi cần thay đổi mật khẩu mới cho khóa vân tay Hafele EL7700, Bạn hãy thực hiện lại các bước như trên. Khi cập nhật mật khẩu mới, khóa sẽ tự động xóa mã số trước đó.

Cách cài đặt dấu vân tay cho khóa điện tử Hafele EL7700-TCS

Đăng ký dấu vân tay

Bước 1: Mở nắp pin mặt trong của thiết bị

Bước 2: Dùng ngón tay gạt nhẹ nắp che cảm biến vân tay sang bên trái để

Bước 3: Tiến hành nhập dấu vân tay cần đăng ký bằng cách chạm ngón tay lên cảm biến 3 lần (đăng ký được tối đa 100 dấu vân tay):

 • Chạm dấu vân tay lần 1, khóa phát ra âm thanh 1 tiếng “beep”. Giữ ngón tay trên cảm biến đến khi hết âm thanh, nhấc ngón tay lên.
 • Chạm dấu vân tay lần 2, khóa phát âm thanh “beep beep”. Giữ tay đến khi dứt âm thanh, lấy ngón tay ra.
 • Chạm dấu vân tay lần 3, Hafele EL7700 phát ra âm “ppiririck”. Giữ ngón tay đến khi khóa ngừng phát ra âm thanh.

Bước 4: Bấm Phím * để kết thúc quá trình đăng ký. Nếu đăng ký thành công, khóa phát ra âm “đing đoong đang”. Nếu không thành công, sẽ phát âm “beep beep” => Tiến hành thực hiện đăng ký lại từ đầu.

Cách xóa dấu vân tay đã đăng ký
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành xóa
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím 1
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất (khi xóa, mọi dấu vân tay trước đây đăng ký sẽ bị xóa hết, Bạn cần đăng ký lại toàn bộ vân tay mới cho khóa).
Một số lưu ý khi sử dụng cảm biến vân tay trên khóa điện tử Hafele EL7700
 • Dấu vân tay của trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc một số trường hợp đặc biệt, khóa có thể không nhận dạng được. Trong trường hợp không đăng ký được, vui lòng thử lại với các ngón tay khác.
 • Trong quá trình đăng ký, các dấu vân tay có thể đăng ký trùng lắp lại với nhau. Khóa không phân biệt các dấu tay giống nhau trong bộ nhớ lưu trữ.
 • Khi đăng ký hoặc sử dụng vân tay để mở, hãy lau tay sạch sẽ. Nếu tay dính tạp chất hoặc mồ hôi có thể khiến cho thiết bị không thể nhận diện được chính xác.
 • Luôn giữ cho khu vực khe cảm biến vân tay luôn sạch sẽ, tránh để bám bẩn hoặc bị ướt để không ảnh hưởng tuổi thọ sử dụng.

Hướng dẫn cách đăng ký thẻ từ cho khóa cửa Hafele EL7700

Đăng ký thẻ từ
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong thiết bị => Nhấn Nút Input để tiến hành cài đặt
 • Bước 2: Chạm lần lượt toàn bộ thẻ từ lên vùng đọc thẻ từ (có thể đăng ký tối đa 50 thẻ từ)
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất. Âm “đing đong” phát ra nếu thành công. Nếu không thành công sẽ phát ra báo hiệu 3 tiếng “beep beep”.
Cách xóa thẻ từ đã đăng ký
 • Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để bắt đầu xóa
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím 0
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất. Khi hoàn tất xóa thẻ từ đã đăng ký, tất cả thẻ sẽ được xóa, Bạn cần đăng ký mới lại toàn bộ.

Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa cho khóa vân tay Hafele EL7700

Đăng ký remote 
 • Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để đăng ký remote cho khóa
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhấn Nút “Open/Close” trên điều khiển từ xa
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất đăng ký
Cách xóa remote đã đăng ký
 • Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để xóa remote đã đăng ký
 • Bước 2: Bấm Phím 5 => Phím 5 lần nữa
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất

Hướng dẫn sử dụng tính năng mở cửa cho Home Videophone

Đăng ký Home Videophone
 • Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để tiến hành
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím #
 • Bước 3: Bấm Phím Homepack để hoàn tất đăng ký (âm thanh “ppiriring” thông báo)
Cách xóa đăng ký Home Videophone cho khóa Hafele EL7700
 • Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input để tiến hành
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Phím 5 => Phím 5 lần nữa
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất (âm thanh “ppiriring” thông báo)

Hướng dẫn sử dụng khóa Hafele EL7700 ở chế độ mật khẩu chủ

Cách cài đặt mật khẩu chủ cho khóa

Đăng ký mật khẩu chủ
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành đăng ký
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhập Mật khẩu chủ cần đăng ký
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất đăng ký
Cách đổi mật khẩu chủ
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành thay đổi
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím #
 • Bước 3: Nhập Mật khẩu chủ đã đăng ký => Bấm Phím * => Nhập Mật khẩu chủ mới mà Bạn muốn đổi
 • Bước 4: Bấm Phím * để hoàn tất thay đổi

Cách cài đặt dấu vân tay khóa Hafele EL7700 ở chế độ mật khẩu chủ

Đăng ký vân tay
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành đăng ký
 • Bước 2: Nhập Mật khẩu chủ => Phím * => Chạm Dấu vân tay 3 lần lên cảm biến
 • Bước 3: Bấm Phím * để hoàn tất đăng ký
Cách xóa dấu vân tay
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành xóa
 • Bước 2: Nhập Mật khẩu chủ => Phím * => Phím 0 => Phím 1
 • Bước 4: Bấm Phím * để hoàn tất

Cách cài đặt thẻ từ ở chế độ quản trị viên trên khóa Hafele EL7700

Đăng ký thẻ từ
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành đăng ký
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhập Mật khẩu chủ
 • Bước 3: Chạm lần lượt các thẻ từ cần đăng ký lên vùng chạm
 • Bước 4: Bấm Phím * để hoàn tất
Cách xóa thẻ từ đã đăng ký ở chế độ mã số chủ
 • Bước 1: Mở nắp pin mặt trong khóa => Nhấn Nút Input để tiến hành xóa
 • Bước 2: Bấm Phím 0 => Phím # => Nhập Mật khẩu chủ
 • Bước 3: Bấm Phím 0 => Phím #
 • Bước 4: Bấm Phím * để hoàn tất xóa

Hướng dẫn sử dụng các chức năng của khóa từ Hafele EL7700

Hướng dẫn mở khóa Hafele EL7700 từ phía ngoài

EL7700 là mẫu khóa vân tay Hafele cho phép mở cửa từ phía bên ngoài thông qua các phương thức quét dấu vân tay, thẻ từ, mã số PIN, điều khiển từ xa hoặc chìa khóa cơ.

 • Mở cửa bằng vân tay: Đặt ngón tay đã được đăng ký lên cảm biến vân tay để mở khóa => Gạt tay nắm để mở cửa vào nhà.
 • Mở cửa bằng thẻ từ: Chạm thẻ từ lên vùng đầu đọc thẻ trên mặt bàn phím để mở khóa => Gạt tay nắm để mở cửa.
 • Mở cửa bằng mã số PIN: Chạm tay lên bàn phím => Nhập Mật khẩu đã đăng ký => Bấm Phím * để mở khóa => Gạt tay nắm mở cửa.
 • Mở khóa bằng điều khiển từ xa: Bấm nút “Open/Close” trên remote để mở khóa (trong khoảng 2-3 giây) => Gạt tay nắm để mở cửa.
 • Mở khóa bằng chìa khóa cơ: Tra chìa khóa vào ổ khóa cơ ngay phía trên tay nắm gạt => Xoay chìa khóa để mở khóa và gạt tay nắm mở cửa.

Hướng dẫn mở khóa Hafele EL7700-TCS từ phía bên trong

Ở phía trong, chỉ cần gạt tay nắm để mở cửa nhanh chóng.

Hướng dẫn cách khóa cửa từ phía ngoài của Hafele EL7700

 • Ở chế độ khóa tự động: Cửa sẽ tự động khóa trong vòng 1 giây sau khi cửa được đóng đúng vị trí.
 • Ở chế độ khóa thủ công: Chạm (nhấn hơn 2 phím) bất kỳ trên bàn phím số để khóa cửa.

Cách chốt khóa Hafele EL7700 từ phía trong nhà

 • Chế độ khóa tự động: Cửa sẽ tự động khóa trong vòng 1 giây sau khi cửa được đóng đúng vị trí.
 • Chế độ khóa thủ công: Nhấn nút “Open/Close” để khóa.

Hướng dẫn sử dụng tính năng khóa kép trên khóa từ Hafele EL7700-TCS

Khóa kép từ phía bên ngoài
 • Để thiết lập, Bạn chạm tay lên bàn phím => Bấm và giữ Phím # hơn 5 giây để kích hoạt.
 • Để hủy, chạm tay lên màn hình => Nhập Mật khẩu => Nhấn Phím * để hủy.

Khi tính năng khóa kép bên ngoài được kích hoạt, cửa sẽ không thể mở được từ phía trong cho dù người mở nhấn nút “Open/Close”.

Khóa kép từ phía bên trong
 • Nhấn và giữ nút “Open/Close” hơn 5 giây để kích hoạt chức năng khóa kép từ phía trong. Để hủy, lặp lại thao tác như khi kích hoạt để hủy.

Khi chức năng khóa kép bên trong được bật, người từ phía ngoài sẽ không thể mở cửa ngay cả khi nhập đúng mật khẩu.

Cách chuyển đổi chế độ khóa tự động và khóa thủ công

 • Chế độ khóa tự động: Nhấn Nút Input => Nhấn Phím # => Nhấn Nút Input (âm thanh “đinh đoong”).
 • Chế độ khóa thủ công: Nhấn Nút Input => Nhấn Phím # => Nhấn Nút Input (âm thanh “beep beep”).
 • Thay đổi thời gian tự động khóa: Nhấn Nút Input => Bấm Phím 8 => Nhập thời gian muốn thay đổi từ số 2 đến số 9 (tương ứng thời gian 2 giây đến 9 giây) => Bấm Phím * để hoàn tất.

Hướng dẫn cài đặt sử dụng các chức năng tiện ích khác trên khóa vân tay  Hafele EL7700

Hướng dẫn sử dụng chức năng xáo trộn mã (mã số ảo) trên khóa Hafele EL7700

Khi mở cửa bằng mật mã PIN, Bạn hãy nhập dãy số ngẫu nhiên bất kì và kết thúc bằng mật khẩu đúng => Bấm Phím * để mở khóa.

Chức năng phát ra tín hiệu cảnh báo tình trạng khóa

Chức năng báo tình trạng không chốt được khóa: khóa sẽ thử mở 3 lần và phát ra 3 âm beep beep để cảnh báo khi cửa không được đóng đúng cách.

Chức năng cảnh báo chống đột nhập: khi có người cố dùng lực để mở cửa, khóa sẽ báo động khẩn cấp bằng âm thanh trong vòng 1 phút. Để tắt, Bạn hãy nhập mật khẩu hoặc thẻ từ cho khóa.

Cài đặt mức âm lượng cho khóa cửa Hafele EL7700

Hafele EL7700-TCS cho phép Bạn điều chỉnh mức âm lượng từ im lặng cho đến mức âm lượng lớn bằng cách sau:

 • Bước 1: Mở nắp pin => Nhấn Nút Input
 • Bước 2: Nhấn Phím 1 => Phím 3 => Phím *
 • Bước 3: Nhấn Phím 1 nhiều lần để giảm âm lượng. Hoặc Nhấn Phím 3 nhiều lần để tăng âm lượng cho khóa
 • Bước 4: Kết thúc bằng Phím *

Chức năng báo động từ phía bên ngoài trang bị trên khóa Hafele EL7700 – TCS

 • Đèn “Pin Err”: phát sáng khi Bạn nhập sai mật khẩu khóa.
 • Đèn “Low Batt”: phát sáng khi pin bắt đầu yếu (bắt đầu báo hiệu trước 7 ngày hết cạn pin) => Thay toàn bộ 4 pin cho khóa (loại pin tiểu Alkaline AA 1.5V).
 • Đèn “Double Lock”: phát sáng khi khi chức năng khóa kép đang được kích hoạt.
 • Đèn “Bolt Err”: phát sáng báo hiệu chốt chết bị kẹt, chức năng đóng – mở khóa sẽ không thể hoạt động ổn định.

Hướng dẫn sử dụng khẩn cấp khóa Hafele EL7700 khi khóa hết sạch pin

Bạn có thể sử dụng chìa khóa cơ để mở cửa và thay toàn bộ pin cho khóa để sử dụng lại bình thường.

Hoặc có thể dùng Pin vuông 9V để kích hoạt nguồn khẩn cấp cho khóa. Bằng cách cắm 2 cực của pin vào vị trí 2 cực phía mặt ngoài của khóa. Tiến hành mở khóa như sau:

 • Dùng thẻ từ: Chạm thẻ từ lên vùng đọc thẻ để mở khóa.
 • Dùng mã số: Bấm Phím * => Nhập Mật khẩu => Bấm Phím * để mở khóa.

Sau đó, hãy thay toàn bộ 4 viên pin cho khóa. EL7700 sử dụng 4 pin kiềm loại AA 1.5V. Mọi chức năng khóa đều không bị thay đổi hay phải cài đặt lại sau khi thay pin mới.

Lưu ý: Hãy sử dụng khóa theo đúng mục đích và khuyến cáo của nhà sản xuất. Thường xuyên theo dõi tình trạng khóa, kiểm tra tình trạng pin. Sử dụng các linh kiện, phụ kiện chính hãng để đảm bảo khóa hoạt động tốt nhất, và được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

Xem thêm

 • Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử Hafele EL8000
 • Khóa vân tay Samsung DH538: Đặc điểm nổi bật, cách cài đặt và sử dụng

Đó là những thông tin hữu ích mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về khóa vân tay Hafele EL7700. Đây là mẫu khóa tích hợp nhiều tính năng thông minh đem đến sự tiện nghi và sang trọng, bạn đọc hãy cần nhắc trải nghiệm chúng khi có điều kiện nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *